پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت لهستان چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور لهستان (Poland) طبق آمار 38082000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت لهستان) () (جمعیت کشور لهستان) (جمعيت لهستان) (جمعيت لهستان ؟)