پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخزن آب خودرو

1 پاسخ 1

رادیاتور


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخزن آب خودرو) (راندن) (مخزن الکتریکی)