پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیربلوط چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیربلوط 382224 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیربلوط باید ابتدا 0382224 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیربلوط زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0382224123456 را وارد نمایید. شهرستان پیربلوط از توابع استان چهارمحال و بختیاری می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیربلوط)