پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


میوه شنل قرمز

1 پاسخ 1

سنجد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(میوه شنل قرمز) ()