پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خدای هندو

2 پاسخ 2

ویشنو، شیوا، کریشنا و راما
برهما


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خدای هندو) (خداي هندو) (ازخدایان هندو) (خدای هندوها)