پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


راه تغذیه جنین

1 پاسخ 1

ناف


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(راه تغذیه جنین) (راه تغذيه جنين) (راه تغذیه جنین )