پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرستوی قرآنی

1 پاسخ 1

ابابیل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرستوی قرانی) (پرستوی قرآنی) (پرستوی قرآنی چیست) (نام پرستوی قرانی) (پرستوی قران) (پرستو قرانی) (پرستوي قراني) (پرستوهای قرانی) (پرستوی قرانی ) (پرستوی قرآن) (پرستو قرآنی) (پرستوی قرانی چیست) (پرستویی قرانی) (پرستوي قرآني) (پرستوى قرانى) (نام پرستوی قرآنی) (پرستوی قرانی) () (قایق موتوری بزرگ) (��� �ی�� Ә�ی)