پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حکومت اتحادیه ای

1 پاسخ 1

فدرال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حکومت اتحادیه ای) (حکومت اتحادیه ای در جدول) (حکومت اتحادیه ای در حل جدول) (حکومت اتحادیه ای درحل جدول) (حكومت اتحاديه اي) (حکومت اتحادیه) () (حکومت اتحادیه ای درجدول) (حکومت اتحادیه ای )