پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خزنده ضد آتش

1 پاسخ 1

سمندر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پاره آتش)