پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از توابع فارس

1 پاسخ 1

میمند ، 
دشت ارژن یا دشت ارجن یا دشت ارزن

بوانات ، نورآباد(از توابع ممسنی) ،


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از توابع فارس) (ازتوابع فارس) (توابع فارس)