پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پوره

1 پاسخ 1

غذایی از آرد نرم و حبوبات و سیب زمینی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده