پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آبگیر

1 پاسخ 1

برکه و تالاب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آبگیر) (آبگیر پرسشکده) (ابگیر پرسشکده) (آبگیر در پرسشکده) (ابگیر) (ابگیر در پرسشکده) ()