پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برادر پیران ویسه

1 پاسخ 1

هومان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(برادر پیران ویسه) (راندن)