پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ویرثق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ویرثق 452393 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ویرثق باید ابتدا 0452393 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ویرثق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452393123456 را وارد نمایید. شهرستان ویرثق از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ویرثق)