پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به آرزو نرسیده

1 پاسخ 1

نامراد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(به آرزو نرسیده) (به ارزو نرسیده) (به ارزو نرسیده در جدول) (آرزو) ()