پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ولیعصرنیر/ایلانجیق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ولیعصرنیر/ایلانجیق 452399 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ولیعصرنیر/ایلانجیق باید ابتدا 0452399 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ولیعصرنیر/ایلانجیق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452399123456 را وارد نمایید. شهرستان ولیعصرنیر/ایلانجیق از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده