پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شیر فلکی

1 پاسخ 1

اسد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شیر فلکی در جدول) (شیرفلکی) (شیر فلکی) () (شیر فلکی چیست)