پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رب النوع فنیقی

1 پاسخ 1

ادونیس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رب النوع فنیقی) (رب النوع پرسشکده) (رب النوع) (رب النوع فنيقي) (رب النوع در پرسشکده) (پرسشکده رب النوع)