پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هیر 452362 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هیر باید ابتدا 0452362 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452362123456 را وارد نمایید. شهرستان هیر از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده