پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رامشگر خسرو پرویز

1 پاسخ 1

در دربار خسرو پرویز دو ترانه ساز و رامشگر معروف بود، یکی باربد ودیگری نکیسا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رامشگر خسرو پرویز) (رامشگر خسروپرویز) () (رامشگر دربار خسرو پرویز) (رامشگر دربار خسروپرویز)