پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخزن الکتریکی

1 پاسخ 1

انباره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخزن الکتریکی) (نام مخزن الکتریکی) (مخزن الکتریکی چیست) () (مخزن الکتریکی در جدول) (مخزن الکتریسیته) (مخزن الكتريكي)