پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هشین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هشین 452499 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هشین باید ابتدا 0452499 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هشین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452499123456 را وارد نمایید. شهرستان هشین از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هشین)