پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هشتجین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هشتجین 452482 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هشتجین باید ابتدا 0452482 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هشتجین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452482123456 را وارد نمایید. شهرستان هشتجین از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هشتجین)