پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هزارکندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هزارکندی 452792 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هزارکندی باید ابتدا 0452792 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هزارکندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452792123456 را وارد نمایید. شهرستان هزارکندی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده