پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کوزه سفالی بزرگ و دهان گشاد

1 پاسخ 1

خم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کوزه سفالی دهان گشاد) (کوزه سفالی) (کوزه سفالین) (کوزه سفالی بزرگ و دهان گشاد) (کوزه سفالی بزرگ) (کوزه در پرسشکده) () (کوزه) (کوزه سفالین در جدول) (خم بزرگ) (کوزه پرسشکده)