پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عنصر هالوژن

1 پاسخ 1

ید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عنصر هالوژن) (عنصر هالوژنی) () (از هالوژن ها)