پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نوشنق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نوشنق 452334 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نوشنق باید ابتدا 0452334 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نوشنق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452334123456 را وارد نمایید. شهرستان نوشنق از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوشنق)