پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نورمحمدکندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نورمحمدکندی 452788 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نورمحمدکندی باید ابتدا 0452788 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نورمحمدکندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452788123456 را وارد نمایید. شهرستان نورمحمدکندی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده