پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نمهیل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نمهیل 452481 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نمهیل باید ابتدا 0452481 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نمهیل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452481123456 را وارد نمایید. شهرستان نمهیل از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نمهیل)