پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نساز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نساز 452486 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نساز باید ابتدا 0452486 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نساز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452486123456 را وارد نمایید. شهرستان نساز از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نساز)