پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کلبه اسکیموها

1 پاسخ 1

ایگلو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کلبه اسکیموها) (کلبه اسکیمو ها) (کلبه اسکیمو) (نام کلبه اسکیموها) (كلبه اسكيموها) (کلبه اسکیموها ) (کلبه اسکیموها ) (کلبه ایکیموها) ()