پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دانشمند معروف عصر صفوی صاحب مثنوی" مشرق الانوار "

1 پاسخ 1

میرداماد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دانشمندان عصر صفوی)