پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میرودی کندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میرودی کندی 452889 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میرودی کندی باید ابتدا 0452889 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میرودی کندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452889123456 را وارد نمایید. شهرستان میرودی کندی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده