پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یک ترم تحصیلی

1 پاسخ 1

نیم سال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده