پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میرکندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میرکندی 452568 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میرکندی باید ابتدا 0452568 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میرکندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452568123456 را وارد نمایید. شهرستان میرکندی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده