پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترساندن

2 پاسخ 2

رم
تهدید و ارعاب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ترساندن پرسشکده) (صدای ترساندن پرسشکده) (ترساندن) (صدای ترساندن در پرسشکده)