پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بلندمرتبه

2 پاسخ 2

عالی ، برجسته ، شامخ
معلی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بلند مرتبه) (بلند مرتبه پرسشکده) (بلند مرتبه در پرسشکده) (بلندمرتبه) () (نام آذری)