پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت پاکستان چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور پاکستان (Pakistan) طبق آمار 163902000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت پاکستان) () (جمعيت پاكستان) (تعداد جمعیت پاکستان) (جمعیت پاکستان چقدر است) (پاکستان جمعیت) (جمعیت کشور پاکستان) (نفوس پاکستان چقدر است) (جمعیتتریاپاکستان) (جمعیت پاکستان چند نفر است) (آخرین آمار جمعیت پاکستان) (آمار جمعیت پاکستان) (جمعيت کشور پاکستان) (جمعیت پاکستان ) (مساحت پاکستان) (����Ԙ���� ���с) (جمعیت کشور پاکستان) (������ ��ǘ��) ( جمعیت پاکستان) (جمعیت بحرین چند نفر است) (کشور پاکستان)