پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کشور کوچک در آمریکای مرکزی با پایتخت " سنت جرج "

1 پاسخ 1

گرانادا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (کشوری کوچک در امریکای مرکزی)