پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مرشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مرشت 452451 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مرشت باید ابتدا 0452451 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مرشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452451123456 را وارد نمایید. شهرستان مرشت از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرشت)