پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گرایش به اینکه شخص خویش را برتر از دیگران تصور کند

1 پاسخ 1

خودبینی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده