پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمدتقی کندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمدتقی کندی 452638 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمدتقی کندی باید ابتدا 0452638 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمدتقی کندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452638123456 را وارد نمایید. شهرستان محمدتقی کندی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده