پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از توابع استان تهران

1 پاسخ 1

فیروزکوه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از توابع تهران) (ازتوابع تهران) ()