پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دندانه سر دیوار

1 پاسخ 1

کنگره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کنگره دیوار) (دندانه سر دیوار) (کنگره سر دیوار در جدول) (دندانه سر دیوار در جدول) (کنگره سر دیوار) (دندانه سر ديوار در جدول) ()