پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مجره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مجره 452434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مجره باید ابتدا 0452434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مجره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452434123456 را وارد نمایید. شهرستان مجره از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده