پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معادل فارسی هیپنوتیزم

1 پاسخ 1

خواب مصنوعی ، خواب واره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده