پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان لمعه دشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان لمعه دشت 452428 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان لمعه دشت باید ابتدا 0452428 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در لمعه دشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452428123456 را وارد نمایید. شهرستان لمعه دشت از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخابرات لمعه دشت) (لمعه دشت)