پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان لکندشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان لکندشت 452411 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان لکندشت باید ابتدا 0452411 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در لکندشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452411123456 را وارد نمایید. شهرستان لکندشت از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لکندشت)