پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چایخانه فرنگی

1 پاسخ 1

تریا ، کافه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چایخانه فرنگی) (چای خانه فرنگی) () (نام چایخانه فرنگی) (چایخانه فرنگی در جدول) (چایخانه در پرسشکده) (ازماه های فرنگی)