پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پارچه ای با تارهای پشمی ظریف و پود نخی

1 پاسخ 1

گاباردین


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کیسه پشمی خشن)